با سامانه مدیریت محتوا یونیتک

برای خلق تبلیغات موثر، موسیقی و تصویر را ترکیب کنید زمان و ترتیب ارائه خدمات و پخش محتوای خود را تنظیم کنید

این کار به راحتی انجام می شود؛

تنها کافی است به سامانه مدیریت محتوا وارد شوید!

برنامه ریزی و پخش کمپین های تبلیغاتی

مسئول اجرای برنامه های شما هستیم! 😉
شما می توانید زمان و ترتیب خدمات و پخش محتوا را با استفاده از قابلیت برنامه ریزی در سامانه دیجیتال ساینیج مدیریت کنید.
1 تقسیم دلخواه صفحه نمایش به نواحی مختلف و قابلیت طراحی اختصاصی 1 از 1

امکان نمایش چندین محتوا در یک صفحه!

ایده های خود را به واقعیت تبدیل کنید! 😉
با استفاده از سامانه مدیریت محتوای یونیتک هوشمند، شما می توانید به راحتی صفحه نمایش را به چند ناحیه مختلف تقسیم نموده و محتوای هر یک را سفارشی کنید. بهترین ابزارهای طراحی در اختیار شماست و شما می توانید با کمترین مهارت طراحی، بهترین ها را رقم بزنید!
اسکرول به بالا